O firmie

Mottem naszego działania jest przeniesienie do wirtualnej przestrzeni Internetu rzeczywistego obrazu nekropolii. Opisujemy "cyfrowo" cmentarze, tworzymy ich wirtualne pomniki będące archiwami wspomnień aby pamięć o tych co odeszli nie zatarła się ...

Stosując najnowsze technologie informatyczne wykorzystujące multimedia utrwalamy stan dzisiejszy nekropolii dając jednocześnie użytkownikom aplikacji możliwość interaktywnego uczestnictwa w wirtualnym świecie cmentarzy.

Globalny zasięg internetu powoduje, że praktycznie z dowolnego miejsca możemy poprzez aplikację internetową zapalić wirtualną świeczkę, złożyć kondolencję, napisać wspomnienia ...